Thực đơn gợi ý
Menu 1
-9%

Menu 1

315,000đ
345 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 3
-9%

Menu 3

425,000đ
465 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 7
-4%

Menu 7

650,000đ
675 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 9
-2%

Menu 9

1,300,000đ
1 325 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 12
-4%

Menu 12

765,000đ
795 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 14
-5%

Menu 14

1,165,000đ
1 215 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 16
-3%

Menu 16

1,300,000đ
1 340 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 20
-5%

Menu 20

1,200,000đ
1 260 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Hotline: 0868284339
Chỉ đường Zalo Zalo: 0868284339 SMS: 0868284339