Thực đơn
Menu 1
-6%

Menu 1

345,000đ
365 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 2
-6%

Menu 2

345,000đ
365 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 3
-11%

Menu 3

415,000đ
465 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 4
-9%

Menu 4

515,000đ
565 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 5
-7%

Menu 5

615,000đ
655 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 6
-6%

Menu 6

665,000đ
705 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 7
-7%

Menu 7

465,000đ
495 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 8
-7%

Menu 8

565,000đ
605 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 9
-6%

Menu 9

665,000đ
705 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 10
-6%

Menu 10

665,000đ
705 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 11
-6%

Menu 11

665,000đ
705 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 12
-4%

Menu 12

765,000đ
795 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Hotline: 0868284339
Chỉ đường Zalo Zalo: 0868284339 SMS: 0868284339