Thực đơn
Menu 1
-15%

Menu 1

295,000đ
345 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 2
-14%

Menu 2

340,000đ
395 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 3
-14%

Menu 3

400,000đ
465 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 4
--24%

Menu 4

490,000đ
395 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 5
-31%

Menu 5

300,000đ
430 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 6
-23%

Menu 6

350,000đ
450 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 7
-21%

Menu 7

390,000đ
490 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 8
-19%

Menu 8

445,000đ
545 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 9
-9%

Menu 9

1,050,000đ
1 150 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 10
-9%

Menu 10

1,100,000đ
1 200 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 11
-9%

Menu 11

1,100,000đ
1 200 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 12
-9%

Menu 12

1,100,000đ
1 200 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Hotline: 0868284339
Chỉ đường Zalo Zalo: 0868284339 SMS: 0868284339